NL   FR
Om hart- en vaatziekten nu en in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, is er voortdurend nood aan wetenschappelijk onderzoek. Bestaande financieringsmiddelen zijn ontoereikend, daarom hebben we uw steun nodig.

Giften

U kunt de hartstichting steunen door online een gift te doen, een gift te storten of een doorlopende betalingsopdracht op rekeningnummer IBAN BE11 7310 4548 0948 door te voeren. Vergeet bij de storting “Steun BHF uw naam” niet te vermelden. Voor een gift vanaf € 40 per jaar zal een fiscaal attest worden opgestuurd m.i.v. 2019.

Wij hopen dat zowel burgers als bedrijven een gift zullen doneren aan de hartstichting. Bedrijven die de hartstichting financieel wensen te ondersteunen, kunnen contact opnemen met het BSC secretariaat (email: bsc@bscadio.be, tel. 02/6446232). Deze sponsoren krijgen een speciale vermelding op de website.

Legaten

U kunt er ook voor kiezen om de hartstichting als erfgenaam aan te duiden in uw testament. Meer informatie rond legaten vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat of met ons secretariaat, die u in contact brengt met onze jurist.

Doel van uw gift

De giften en legaten stimuleren onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zo worden onderzoekers gesteund die een uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage leveren in het domein van hart- en vaatziekten en beurzen toegekend voor wetenschappelijke projecten in verschillende onderzoeksdomeinen van hart- en vaatziekten. Een jury van zes cardiologen met ruime wetenschappelijke ervaring beoordeelt grondig de verschillende projecten. De onderzoekers moeten daarnaast duidelijk omschrijven hoe de giften besteed zullen worden. Het bestuur van de hartstichting volgt de bekroonde projecten verder op.
Lees hier meer over de verschillende onderzoeken en prijzen.