NL   FR

BSC Research Grants

Met de start van de hartstichting, wordt de Research Grant geïntroduceerd om verder onderzoek naar hart- en vaatziekten te ondersteunen.

Inmiddels zijn er vier Grants beschikbaar:

  • • Basic research Grant,
  • • Clinical Research Grant,
  • • Cardio-Oncology Grant and
  • • Sports Cardiology Grant.

Zo kan de kwaliteit van de zorg, de levenskwaliteit en de overlevingskansen van hartpatiënten verder ontwikkeld worden.

De Research Grants steunen jaarlijks de persoon of het team die het beste onderzoek naar hart-en vaatziekten voert.

Voor een onderzoek in een Belgisch onderzoekscentrum wordt een bedrag van €15.000 toegekend, voor onderzoek in meerdere onderzoekscentra geldt een bedrag van € 20.000.